Weer Houdini Truc van Victor Muller 2 minutes leestijd

Victor Muller Mille Miglia 2009-1
Het lijkt erop dat Victor Muller wederom zijn droom in leven weet te houden, het bedrijf dat in surseance verkeert lijkt dichtbij een schikkingsvoorstel met de schuldeisers. Het bedrijf heeft een totale schuld van € 44 mln, curator Henk Pasman adviseert de schuldeisers nu om akkoord te gaan met betaling van € 12.000,- + 10% van het resterende bedrag van de vordering.

Houdini
Spyker heeft al lange tijd geen auto’s meer gebouwd, heeft geen personeel meer en leeft op gespannen voet met de huisbaas van het pand te Zeewolde. Terwijl de meeste managers hun verlies allang hadden genomen, blijft Victor Muller bezig om het kasteel in de lucht te houden. Henk Pasman van Wijn & Stael adviseert de schuldeisers nu om akkoord te gaan omdat het enige alternatief een faillissement is waarbij de schuldeisers niks krijgen. Wanneer het crediteuren akkoord een feit is zal volgens de curator Spyker een ‘slapend bestaan’ gaan leiden, personeel en geld om weer op te starten is er niet.

Chantage
Voor schuldeisers is er dus eigenlijk geen keus, het is iets of niets. Een investeerder kwam op 28 december 2014 met 4,3 miljoen over de brug om een faillissement te voorkomen, dit geld zal worden aangewend om schuldeisers te betalen. Hoewel de curator spreekt over een slapend bestaan, zou Victor Muller na een crediteuren akkoord weer vrij zijn om te doen wat hij wil. Hij kan nieuwe financiers vinden die helpen met het opstarten van Spyker.

Akkoord
Vooralsnog is het meerendeel van de crediteuren akkoord met de schikking, één partij doet dat niet. De rechtbank heeft deze schuldeiser uitgenodigd om de bezwaren kenbaar te maken en afwikkeling van de zaak lijkt aanstaande.

 Categorie(ën)