Gerechtshof vernietigd faillissement Spyker 1 minute leestijd

Spyker C8 Aileron Maarten Memorial 2012-1
De woorden van Victor Muller dat Spyker blijft bestaan blijken geen bluf, het faillissement dat eind december werd uitgesproken is door het gerechtshof in Leeuwarden vernietigd. Het hof acht aannemelijk dat schuldeisers toch betaald kunnen worden dankzij geld van een onbekende investeerder. Spyker Cars zal vooralsnog weer in surseance van betaling verkeren, curator Henk Pasman blijft daarom nog bewindvoerder van het bedrijf.

Storting
Velen dachten dat het nu eindelijk over was voor Victor Muller’s Spyker, voor de zoveelste keer weet hij het bedrijf weer te redden. Eerder eiste Henk Pasman dat er geld op tafel moest komen om schuldeisers te betalen, Victor Muller beloofde dat dat geld zou komen en dat blijkt nu geen bluf. Het hof acht dat de contouren voor het aan te bieden schuldeisersakkoord voldoende duidelijk zijn om een faillissement, met nog grotere verliezen voor debiteuren, te voorkomen.

Toekomst
De curator bevestigde dat Spyker een eerste storting van € 4,3 mln heeft ontvangen, waarvan het grootste deel zal worden gebruikt voor lopende verplichtingen. Victor Muller zet er nu vaart achter en hoopt binnen enkele weken uit surseance te zijn. Daarna wil Victor Muller weer werken aan de toekomst van Spyker, waarbij de focus wordt verlegd op elektrische auto’s.Categorie