Weekers onder vuur 1 minute leestijd

Frans Weekers
Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers is onder vuur komen te liggen van diverse kanten, na dreigementen over het met terugwerkende kracht belasten van lease-auto’s die vervroegd op kenteken worden gezet. Lease-bedrijf Athlon Car Lease en de VAVDZ (Vereniging Auto van de Zaak) reageren boos en noemen de uitlatingen ongepast.

Maximale ruimte
Weekers deed zijn uitlatingen in een reactie op kamervragen, waarbij vragen werden gesteld over het ontwijkend handelen van lease bedrijven, met name Athlon Car Lease.  Vanaf 1 Juli worden de bijtellingcategorieën aangepast, waarbij leaserijders over vrijwel de gehele linie duurder uit zijn, door auto’s voor die datum op kenteken te zetten, wordt de verhoging omzeild. Athlon Car Lease biedt leaserijders met een contractduur tot 15 november de deze mogelijkheid.

Moet constateren dat leasebedrijven bij de toepassing van het overgangsrecht verder gaan door bewust de maximale ruimte op te zoeken met een regeling die in het normale economische verkeer – zonder een dergelijke overgangsregeling – niet logisch zou zijn.

Bangmakerij
Volgens Athlon Car Lease doet de minister aan bangmakerij, ze stellen dat de uitlatingen van de minister “ongepast, onuitvoerbaar en buiten proportie” zijn. Weekers zegt voornemers te zijn om te werken aan aanvullende wetgeving, als de regeling op grote schaal wordt toegepast.Categorie